SƠN PHỦ BÓNG CLEAR

258,000 đ


LT-NB
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Loại sơn: Phủ bóng
Độ phủ: Theo bảng màu Độ phủ: 10 – 12m2/lít/lớp
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút.
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.
Khô hoàn toàn sau 7 ngày
  • 1L

    1L

    258,000 đ
  • 5L

    5L

    1,118,000 đ