SƠN LÓT SIÊU KHÁNG KIỀM NGOẠI THẤT NANO

1,998,000 đ


LT-NP4
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Loại sơn: Lót
Độ phủ: Theo bảng màu Độ phủ: 10 – 12m2/lít/lớp
Thời gian khô: Khô bề mặt trong vòng 30 phút.
Sơn lớp kế tiếp sau 2 giờ.
Khô hoàn toàn sau 7 ngày
  • 5L

    5L

    1,998,000 đ
  • 18L

    18L

    2,859,000 đ